10 NĂM TRONG LĨNH VỰC BĐS

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN

HỆ SINH THÁI GẮN KẾT

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CHUNG CƯ SAKURA HEIGHTS - FIFA CITY

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT - IPS

Lĩnh vực: Quản lý vận hành bất động sản, tòa nhà chung cư, văn phòng,...
Dự án FIFA City - trung tâm chợ Bình Điền

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN FIRST LAND

Lĩnh vực: Kinh doanh - phân phối bất động sản
Dự án FIFA City - trung tâm chợ Bình Điền

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FIRST CONS

Lĩnh vực: Xây dựng