TUYỂN DỤNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ xây dựng

Mô tả công việc

- Tham mưu cho Quản lý trực tiếp / CTQ/ BOD trong các hoạt động liên quan đến Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Hợp đồng xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây dựng, kiểm soát chất lượng xây dựng đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

- Tổ chức lập/Điều chỉnh KH-TĐ phối hộ tổng thể của từng dự án, thống nhất với các đơn vị liên quan để báo cáo/trình CTQ phê duyệt;

- Tổ chức Thẩm tra KH-TĐ thi công chi tiết của nhà thầu (Nhà thầu lập, TVGS kiểm tra, QLDA xác nhận) và lập báo cáo kết quả thẩm tra để TP soát xét và ký hồ sơ trình CTQ phê duyệt;

- Tổ chức Cập nhật các phát sinh, điều chỉnh và nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ để lập tiến độ điều chỉnh và báo cáo/trình CTQ phê duyệt;

- Chủ trì Thẩm tra giá trị thiệt hại về uy tín, kinh tế, chất lượng do chậm tiến độ của nhà thầu gây ra do Dự án để đề xuất giá trị bồi thường/phạt theo hồ sơ Ban QLDA thống nhất với nhà thầu và trình CTQ phê duyệt;

- Tổ chức đôn đốc thường xuyên việc thực hiện KH-TĐ của các đơn vị đảm bảo tiến độ chung;

- Tổ chức cập nhật thông tin các dự án trong phạm vi phụ trách để bổ sung/điều chỉnh KH-TĐ trình CTQ phê duyệt;

- Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất tiến độ tại công trường và lập báo cáo đánh giá (khi có yêu cầu) trình GĐ Khối QLDA và TS xem xét báo cáo CTQ;

- Tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, đột xuất để nâng cao hiệu quả việc lập và triển khai kế hoạch tương lai;

- Chủ trì việc xác định/thẩm tra TMĐT các dự án do CTQ giao.

- Tổ chức kiểm soát việc bóc tách khối lượng của từng gói thầu theo hồ sơ thiết kế phát hành theo đúng tiến độ phối hợp đã được duyệt;

- Tổ chức kiểm soát việc xác định TMĐT, dự đoán của tư vấn thiết kế và làm việc với tư vấn thẩm tra (nếu có);

- Tổ chức lập và kiểm soát thực hiện kế hoạch thanh toán hàng tháng cho các dự án theo các hợp đồng xây dựng đã ký và kế hoạch ngân sách, kế hoạch tiến độ tổng thể được duyệt;

- Chủ trì thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán của nhà thầu để trình CTQ xác nhận, phê duyệt;

- Tổ chức lập và trình hồ sơ đề nghị thanh toán/tạm ứng cho nhà thầu;

- Phối hợp với phòng kế toán theo dõi và cảnh báo việc thực hiện bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng của nhà thầu;

- Chủ trì thẩm tra khối lượng phát sinh theo từng hợp đồng do QS công trường gửi đến (Nhà thầu lập, TVGS kiểm tra, BQLDA thống nhất) và xác định giá trị phát sinh phù hợp trình CTQ phê duyệt;

- Phối hợp với phòng kinh doanh để xác định chi phí phát sinh cho khách hàng khi có yêu cầu;

- Tổ chức thực hiện, kiểm soát thực hiện các công việc của QS công trường theo CNNV của P.QLXD;

- Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện công việc của QS công trường để đề xuất, kiến nghị TB.QLDA/CTQ xử lý/chỉ đạo các nội dung liên quan CNNV của P.QLXD;

- Tham gia lựa chọn biện pháp thi công định hướng, thống nhất các vấn đề kỹ thuật liên quan quản lý chất lượng công trình từ giai đoạn thực hiện TKCS và TK triển khai sau TKCS;

- Tham gia thẩm định các BP TC, BP ATLĐ, BP VSMT, bản vẽ Shop Drawing phức tạp cùng Ban QLDA (đơn vị chủ trì) do nhà thầu đệ trình sau khi hoàn thành các bước như sau:

+ Đối với các công việc quan trọng, phức tạp liên quan đến kỹ thuật/kết cấu phải có đơn vị tư vấn thẩm tra, TVGS kiểm tra và chấp thuận (về KL và kỹ thuật), Ban đấu thầu có ý kiến về đơn giá VT/TB nếu có phát sinh chi phí;

+ Đối với công tác lựa chọn mẫu mã vật liệu hoàn thiện phải thông qua P.QLTK, phòng kinh doanh và Ban đấu thầu (nếu liên quan đến giá);

- Tổ chức đi kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện công tác quản lý chất lượng, ATLĐ, VSMT trên công trường (về tính tuân thủ so với hồ sơ thiết kế, hồ sơ BP thi công đã phê duyệt và các quy trình thi công & nghiệm thu mà nhà nước đã ban hành);

- Chủ trì Thẩm tra, trình phê chuẩn các biên bản phạt nhà thầu vi phạm về quản lý chất lượng, ATLĐ, VSMT hàng tuần (nếu có).

- Tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình CTQ phê duyệt;

- Tổ chức lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho từng gói thầu để Ban đấu thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu phù hợp;

- Chủ trì xác định giá trần, giá sàn, đơn giá các công tác chính cho từng gói thầu làm cơ sở đề xuất giá trúng thầu;

- Đề xuất, tiến cử các nhà thầu có năng lực để Ban đấu thầu lựa chọn vào danh sách ngắn;

- Tham gia đánh giá HSDT/HSĐX của nhà thầu theo các nội dung theo CNNV của P.QLXD;

- Tổ chức Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình bằng bản cứng và bản mềm theo quy định của Công ty;

- Tổ chức Tổng hợp các vi phạm nghiêm trọng hoặc có giá trị giáo dục/cảnh báo trong hoạt động xây dựng để cập nhật vào kỷ yếu của Công ty;

- Tổ chức thanh tra kiểm tra định kỳ/đột xuất tại các dự án về các nội dung chuyên môn theo CNNV này;

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát sự tuân thủ đối với bộ phận QS tại các công trường;

- Định kỳ/đột xuất tổ chức tự kiểm tra chuyên sâu/toàn diện đối với các hoạt động trong Phòng để kịp thời có điều chỉnh;

- Thẩm định, đề xuất các quyết định khen thưởng – kỷ luật nhân sự liên quan hoạt động của P.QLXD theo thẩm quyền;

- Phối hợp với các đơn vị trong việc cung cấp thông tin liên quan đến công việc của Phòng QLXD và các công việc được giao khác;

- Nhận các nhiệm vụ, chỉ đạo khác từ TP/CTQ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo này;

- Giám sát quá trình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đầy đủ, chính xác bằng văn bản cho CTQ.

Quyền lợi được hưởng

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…);

Lương tháng 13;

Thưởng Lễ/ Tết; Phép năm;

Chế độ xét nâng lương hàng năm;

Thưởng thâm niên;

Team building mỗi năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;

Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp.

Yêu cầu

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế/xây dựng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Chứng chỉ định giá XD phù hợp
Giao tiếp cơ bản
Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc quản lý giá , tiến độ và chất lượng trong xây dựng
Trên 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Khả năng tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu;
Tổng hợp, phân tích, nhận định tốt; soạn thảo văn bản tốt.
Kỹ năng đàm phán tốt, làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Trình bày, thuyết phục, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.

Hình thức ứng tuyển

Nộp hồ sơ qua email: tuyendung@fifainvest.vn hoặc
Ứng tuyển trực tiếp tại đây.

CRM form will load here

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN NHANH

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ TẠI ĐÂY

Bộ phận tuyển dụng của FIFA INVEST sẽ kết nối với bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Để chủ động liên hệ về công việc, vui lòng liên hệ:

- Hotline bộ phận nhân sự: 0917 010 863

- Email: tuyendung@fifainvest.vn

ĐIỀN THÔNG TIN VÀO FORM