TUYỂN DỤNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT KẾ

Mô tả công việc

- Tham mưu cho Quản lý trực tiếp/CTQ/ BOD trong các hoạt động liên quan đến thiết kế đảm bảo hiệu quả, chất lượng theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Kiểm sát các hồ sơ thiết kế từ ý tưởng QH 1/500 cho đến khi kết thúc các dự án do Công ty (và các đơn vị thành viên – khi được giao nhiệm vụ) làm chủ đầu tư nhằm phát hiện các lỗi thiết kế, các thiếu sót của hồ sơ để đảm bảo hồ sơ thiết kế trước khi phát hành phải ĐÚNG và ĐỦ (phục vụ Đầu tư và Pháp lý xin phép thủ tục, phục vụ công trường thi công và phục vụ công tác bán hàng của Công ty);

- Phối hợp với các đơn vị chức năng để lập tiến độ phối hợp tổng thể (phần thiết kế) cho từng dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc để Khối xây dựng trình CTQ xem xét phê duyệt;

- Căn cứ KH-TĐ phối hợp tổng thể đã được CTQ phê duyệt, có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch, TĐ hành động chi tiết để có cơ sở thực hiện;

- Tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt;

- Định kỳ hoặc đột xuất, Phòng tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc xây dựng và triển khai các kế hoạch trong tương lai;

Quản lý và kiểm soát thiết kế:

- Cùng với Tư vấn thiết kế (TVTK) khảo sát thực tế hiện trường các dự án mới trước khi triển khai thiết kế;

- Xây dựng nhiệm vụ thiết kế (kể cả nhiệm vụ khảo sát thiết kế) các giai đoạn, lập danh mục các bản vẽ cần có để có cơ sở lựa chọn nhà thầu thiết kế, ký kết hợp đồng và kiểm soát;

- Tổ chức làm việc với các Nhà thầu tư vấn để thwujc hiện các công tác:

+ Lập tiến độ chi tiết thiết kế cho từng giai đoạn để kiểm soát;

+ Công tác kiểm soát, nghiệm thu hồ sơ thiết kế trước khi phát hành thiết kế theo các giai đoạn được phân công;

+ Lập biên bản ghi nhận lỗi trong hồ sơ của TVTK;

+ Đóng gói và phát hành hồ sơ thiết kế các dự án được phân công;

- Phê duyệt bản vẽ Shop Drawing (nội thất, ốp/lát các khu vực phức tạp, khung nhôm kính…) cho các Nhà thầu thi công theo phạm vi được phân công;

- Nghiên cứu phương án, đề xuất để tận dụng trang thiết bị và vật tư dư thừa của các dự án để có cơ sở sử dụng;

- Thực hiện bổ sung các lỗi thiết kế vào bộ “ Kỷ yếu thiết kế” mỗi khi phát hiện lỗi mới.

Xử lý các vướng mắc về thiết kế:

- Là đầu mối tiếp nhận, chủ trì, phối hợp cùng Ban QLDA, Nhà thầu thi công, TVTK lên phương án xử lý các phát sinh tại công trường (bao gồm cả công tác thẩm tra thiết kế BPTC các công tác phức tạp do Ban QLDA phối hợp với nhà thầu thi công đề xuất);

- Tư vấn về giải pháp thiết kế, xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến thiết kế cho các đơn vị thành viên trong Công ty cũng như các đơn vị vận hành khi có các vấn đề phát sinh xảy ra.

Giám sát tác giả:

- Tổ chức thực hiện việc giám sát tác giả tại các dự án.

- Tổ chức thanh tra kiểm soát chất lượng sản phẩm thiết kế tại các dự án và các quy chế, quy định trong Phòng theo quy định của công ty;

- Phối hợp với BQLDA để thanh tra, kiểm soát chất lượng công trình theo thiết kế;

- Định kỳ hoặc đột xuất Phòng tổ chức việc thanh kiểm tra chuyên sâu/toàn diện đối với các hoạt động trong Phòng để kịp thời có các điều chỉnh/chấn chỉnh;

- Thẩm định và phê duyệt, đề xuất các quyết định khen thưởng – kỷ luật theo thẩm quyền;

- Tổng hợp và gửi công ty để cập nhật vào kỷ yếu những lỗi vi phạm nghiêm trọng hoặc có giá trị giáo dục/cảnh báo lớn;

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn cần thiết cho việc đảm bảo chất lượng hồ sơ thiết kế phát hành đúng chất lượng và tiến độ;

- Hỗ trợ các đơn vị vận hành, đơn vị trực thuộc, đơn vị kinh doanh về mặt thiết khi được phân công;

- Bố trí nhân sự tự thực hiện công tác thiết kế một số công trình, hạng mục công trình khi có sự chỉ đạo của CTQ công ty;

- Dự phòng, cảnh báo, phát hiện và xử lý kịp thời mọi rủi ro tiềm ẩn, giảm thiểu thiệt hại;

- Thực hiện lưu trữ các tài liệu thiết kế bản cứng và bản file theo quy định của công ty.

Phối hợp với Phòng QLXD:

- Phối hợp với Phòng QLXD trong việc lập kế hoạch, tiến độ tổng thể. Nộp báo cáo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất cho Phòng QLXD đầy đủ và kịp thời theo quy định và theo yêu cầu;

- Chủ trì, phối hợp với Phòng QLXD và các đơn vị liên quan trong việc lập KH, tiến độ chi tiết về công tác thiết kế cho từng dự án;

- Xác nhận giá trị thanh, quyết toán cho các nhà thầu tư vấn thiết kế;

- Cùng nhà thầu TVTK kiểm soát dự toán, tổng dự toán, dự toán thi công, xác định KL, giải pháp thi công, giải pháp kết cấu, nguyên lý M&E về hiệu quả kinh tế;

- Giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh do thay đổi BPTC, giải pháp kết cấu, thay đổi thiết kế tại công trường;

Phối hợp với Phòng Pháp lý:

- Hoàn thiện hồ sơ: Dự án đầu tư, bản vẽ quy hoạch 1/500, thiết kế cơ sở, TKKT, BVTC để báo cáo và làm việc với các cơ quan Nhà nước trong việc trình duyệt hồ sơ thiết kế, dự án đầu tư;

Phối hợp với Ban Đấu thầu:

- Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra/thẩm định v.v….trong việc triển khai thiết kế dự án;

- Tham gia soạn thảo HĐ tư vấn thiết kế/thẩm tra/thẩm định;

- Đánh giá năng lực nhà thầu tư vấn thiết kế/thẩm tra/thẩm định trong quá trình thực hiện để có cơ sở trong việc lựa chọn cho các dự án sau;

- Đánh giá giải pháp TC trong hồ sơ mời thầu (khi nhận được yêu cầu từ Ban Đấu thầu) của các nhà thầu xây lắp;

Phối hợp với Phòng Kinh doanh tiếp thị:

- Phê duyệt market bán hàng, phê duyệt các thay đổi, bổ sung theo đề xuất của khách hàng…nếu phù hợp với quy hoạch và không phát sinh thêm chi phí;

Phối hợp với Ban QLDA:

- Kiểm tra kết quả công tác khảo sát địa chất ngoài hiện trường (Ban QLDA chủ trì giám sát tại hiện trường);

- Thẩm tra, thẩm định BPTC của các nhà thầu xây lắp do Ban QLDA đề nghị;

- Giám sát tác gải thiết kế tại công trường;

- Thẩm tra, thẩm định trình phê duyệt các duyệt các thay đổi, bổ sung về thiết kế;

- Xử lý các sự cố tren công trường liên quan đến công tác kỹ thuật;

- Nhận các nhiệm vụ, chỉ đạo khác từ Quản lý trực tiếp/CTQ và triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo nói trên;

- Giám sát quá trình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đầy đủ, chính xác bằng văn bản cho Quản lý trực tiếp/CTQ. 

Quyền lợi được hưởng

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…);

Lương tháng 13;

Thưởng Lễ/ Tết; Phép năm;

Chế độ xét nâng lương hàng năm;

Thưởng thâm niên;

Team building mỗi năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;

Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp.

Yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Thiết kế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Chứng chỉ Thiết kế hạng 1/ Chứng chỉ Kiến Trúc Sư.

Giao tiếp cơ bản

Thành thạo các phần mềm phục vụ công việc

Trên 10 năm kinh nghiệm

Khả năng làm việc độc lập, chủ động, tư duy, sáng tạo

Khả năng tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu

Kỹ năng thực hiện và theo dõi khối lượng công việc nhiều và chi tiết

Kỹ năng phối hợp với đơn vị khác

Giao tiếp tốt

Tinh thần trách nhiệm cao

Đã chủ trì thiết kế 03 bộ môn Kiến Trúc , Kết Cấu , MEP cho 03 công trình cấp 1 tương đương. 

Hình thức ứng tuyển

Nộp hồ sơ qua email: tuyendung@fifainvest.vn hoặc
Ứng tuyển trực tiếp tại đây.

CRM form will load here

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN NHANH

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ TẠI ĐÂY

Bộ phận tuyển dụng của FIFA INVEST sẽ kết nối với bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Để chủ động liên hệ về công việc, vui lòng liên hệ:

- Hotline bộ phận nhân sự: 0917 010 863

- Email: tuyendung@fifainvest.vn

ĐIỀN THÔNG TIN VÀO FORM